Shopify secure badge

Quality you can feel


 

OUR NEW SHIPPING POLICY INCLUDES FREE SHIPPING TO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA & NEW ZEALAND

 

 Lledar 

 A great leather bag is an investment. It should last for years and get better with age.

Our bags are hand picked by us, and we use them ourselves so that we can offer comprehensive responses to queries and personal recommendations based on your requirements.  This, combined with a prompt, warm and personalised service (in addition to a flexible exchange and return process) means that we are confident that you will be more than happy with your experience with 'Lledar'. 

There really is something for everyone here. Click here for our full range. 

Our payment systems (Sagepay and Paypal) are both safe and secure. 

If you want to know what others think of our products, real customer reviews are available under the individual product descriptions. 

With the growing number of technological gadgets of all shapes and sizes on the market, we understand that your needs can change quickly. So if you’re looking for a particular type of bag, please get in touch with us at sales@lledar.com and we will do our best to help. We endeavour to respond quickly, daytime, evening and weekends.

Feedback is also appreciated, if you think something is missing from the website, please let us know! 

We welcome international orders, and do not charge any more postage than the actual costs. Indeed, we deduct the amount that equals the free delivery that we offer within the UK so that our tracked international rates are reasonable. Please get in touch if you have any queries. 

We are able to order out of stock items on a request basis usually within 2-3 weeks. Please get in touch with model name if you request this service.

Happy browsing!

Awel and Robert, Lledar 

 

Croeso i Lledar

Rydym yn gwmni teuluol sy'n arbenigo mewn bagiau lledr trwsiadus o'r safon uchaf.

Maent yn amrywio o fagiau dal gliniadur i fagiau teithio a chloriau tabledi; wedi eu dewis yn arbennig ar gyfer y wefan.

Cliciwch yma am restr lawn o'r cynnyrch sydd ar gael.

Rydym yn ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cynnes a chyfeillgar ac i ateb ymholiadau yn brydlon.

Gyda'r nifer cynyddol o declynnau technolegol ar y farchnad, rydym yn deall y gall eich anghenion newid yn gyflym. Felly os ydych yn chwilio am fag mewn steil penodol, neu angen cyngor neu gymorth i ddewis, yna mae croeso i chi gysylltu â ni drwy'r cyfeiriad sales@lledar.com ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Ceir hefyd adolygiadau gan ein cwsmeriaid o dan ddisgrifiadau'r bagiau unigol ac ar dudalen gartref y wefan. 

Mae gennym dudalennau Facebook, Twitter ag Instagram, felly cofiwch ymweld â ni drwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen gartref.

Hwyl,

Awel a Robert, Lledar


What our customers say Sylwadau ein cwsmeriaid


 • Testimonial

  Got the satchel and I'm really pleased with the quality. My boyfriend's going to love it Cyrhaeddodd fy mag, a rwyf yn fodlon iawn gyda'r ansawdd. Bydd fy nghariad wrth ei fodd - Claire Williams

 • Testimonial

  really quick delivery and a first class Manbag debyniais yn gyflym iawn ac mae'r bag o'r radd flaenaf - John Morrison

 • Testimonial

  Manbags are good for girls too ! Mae'r bagiau yn dda i ferched hefyd! - Sasha Jamieson

 • Testimonial

  fantastic service - thanks very much gwasanaeth gwych - diolch yn fawr iawn - Rob Simpkinson

 • Testimonial

  great, durable, good looking bag! bag deniadol, gwydn, gret! - Dafydd James