Shopify secure badge

Lamai Festival BeltBelt Gŵyl Lamai

Handmade unique utility waist belt

Material: Suede

Will fit from UK size 10 - 16

Colour: Dark Grey

Bronze tone hardware

One pockets with magnetic flap and zip above. Zipped area opposite side.

Two zipped areas other size of pockets

As they are unique and handmade, some belts may have small blemishes/imperfections and slight discolouration. We believe that this adds character and makes each piece individual. As no two belts are the same, we have taken photos of each belt so that you can see exactly the item you will receive.

 

Belt lledr suede wedi ei wneud â llaw.

I ffitio maint DU 10-16. Dau adran i newid maint y belt. Sip tu mewn i'r ochr arall.

Lliw: Llwyd Tywyll

Byclau tôn efydd

Un boced sip â fflap magnet a sip uwchben

Oherwydd natur y lledr a'r ffaith eu bod wedi eu gwneud â llaw, efallai y bydd rhai man ddifygion neu amherffeithrwydd yn y deunyddiau. Rhai bychain iawn yw’r rhain a chredwn fod hyn yn ychwanegu cymeriad ac yn gwneud pob darn unigryw. Gan nad oes unrhyw ddau felt yr un fath, rydym wedi cymryd lluniau o bob un fel y gallwch weld o flaen llaw yr union felt y byddwch yn ei dderbyn.

£18.00 - £28.00