Shopify secure badge

Kiku Light BackpackBag Cefn Kiku Golau

Artisan collection*

100% Leather

Handmade and handpainted.

Dimensions: 12.5" x 5" x 14" (32cm x 12cm x 35cm)

Colour: Light Brown (also available in dark) 

*Our Artisan collection is a unique fusion of high quality leather, exquisite art and easy functionality. 

It's the perfect birthday, anniversary or Christmas gift...or just a gift for you to cherish.

Each item is handmade with thoughtful detailing and a contemporary masterpiece on leather, with individual workmanship being an integral part of each creation.

The artisans take pride in the creation of every piece and view them as distinctive works of art.

Stock is limited and the collection will change regularly.

Because of the unique nature of these pieces, on some occasions there could be a delay in processing orders. We will inform you immediately if this is the case.

 

 

Cyfres Artisan*

100% Lledr 

Wedi ei wneud a'i baentio hefo llaw.

Mesuriadau: 12.5" x 5" x 14" (32cm x 12cm x 35cm)

Lliw: Brown golau (hefyd ar gael mewn brown tywyll) 

* Bagiau ac ategolion hardd wedi'u paentio'n unigol gan artistiaid meistr proffesiynol.

Mae ein casgliad Artisan yn cynnig cyfres o fagiau lledr o ansawdd uchel sydd yn gyfleus i’w defnyddio ond hefyd yn ddarnau celf unigryw a thrawiadol.

Dyma'r anrheg  perffaith ... i’w roi neu i’w gadw i chi eich hun.

Mae pob eitem wedi'i wneud â llaw yn fanwl ac yn gampwaith gyfoes ar ledr, gyda chrefftwaith unigryw yn rhan annatod o bob creadigaeth.

Mae'r crefftwyr yn ymfalchïo wrth greu pob darn ac yn eu gweld fel gwaith celf nodedig.

Mae'r stoc yn gyfyngedig a bydd y casgliad yn newid yn rheolaidd.

Oherwydd natur unigryw y darnau hyn, ar rhai achlysuron, gall fod oedi yn prosesu eich archeb. Os bydd oedi, byddwn yn eich hysbysu yn syth.

£150.00 -