Shopify secure badge

Arennig Crazy Horse Back PackSach Gefn Crazy Horse Arennig

Excellent crazy horse leather**

Colour: Brown

Weight: 1.65kg

Size:  32cm L x 15cm W x 43cm H 

There are four zip pockets in the front of bag.

There are two main zip pockets. 

There is 1 laptop bag, 1 ipad pocket, 4 open pockets in the main zip pocket.

There are 2 open pockets, 2 pen slots, 4 card holders

Bronze Hardware

**Saddle Leather – Sometimes known as crazy horse and is made from applying special waxes to the surface of the leather. The effect here is that when rubbed the colour will change and does not immediately reverse giving it an antique look.

Lledr 'crazy horse'**

Maint: 32cm H x 15cm Ll x 43cm U 

Lliw: Brown

1.65 kg

Caledwedd Efydd

Sip i gau.

Mae pedwar poced sip ym mlaen y bag.

Mae dau brif boced sip.

Mae 1 bag gliniadur, 1 poced ipad, 4 poced agored yn y prif boced sip.

Mae yna 2 boced agored, 2 slot pen, 4 deiliad cerdyn

**Lledr cyfrwy - a elwir weithiau yn crazy horse gan ei fod wedi ei wneud wrth gymhwyso cwyrau arbennig i wyneb y lledr. Wrth ei rwbio bydd y lliw yn newid ac nid yw'n troi i'w ffurf gwreiddiol yn syth, gan roi ymddangosiad hynafol i'r lledr.

£145.00 -