Shopify secure badge

Tao Festival BeltBelt Gŵyl Tao

Handmade unique utility waist belt

Material: Suede

Will fit from UK size 10 - 18

Colour: Brown

Two pockets with magnetic flap and zip above. 

Two zipped areas other size of pockets

As they are unique and handmade, some belts may have small blemishes/imperfections and slight discolouration. We believe that this adds character and makes each piece individual. As no two belts are the same, we have taken photos of each belt so that you can see exactly the item you will receive.

 

Belt lledr suede wedi ei wneud â llaw.

I ffitio maint DU 10-18. Dau adran i newid maint y belt. 

Lliw: Brown

Dwy boced sip â fflap magnet a sip uwchben

Oherwydd natur y lledr a'r ffaith eu bod wedi eu gwneud â llaw, efallai y bydd rhai man ddifygion neu amherffeithrwydd yn y deunyddiau. Rhai bychain iawn yw’r rhain a chredwn fod hyn yn ychwanegu cymeriad ac yn gwneud pob darn unigryw. Gan nad oes unrhyw ddau felt yr un fath, rydym wedi cymryd lluniau o bob un fel y gallwch weld o flaen llaw yr union felt y byddwch yn ei dderbyn.

£32.00 -